(+34) 972 23 26 11 | minea@mineaquimica.com

  • Català
  • Español
  • English

Avís legal

Avís legal

Informació de Conformitat amb l’article 10 de la LSSI

 

La titular d’aquesta web és:

Identitat: MINEA QUIMICA, S.L.

NIF: B17003096

Adreça: Can Pau Birol, 1  17005  Girona

Tel.: 972232611

Email: minea@mineaquimica.com

Inscrita al Registre Mercantil de Girona, inscripció. ??, Full ???, Foli ??, Tom ???

 

Condicions d’ús

 L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. 

 

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de MINEA QUIMICA, S.L..

 

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que MINEA QUIMICA, S.L. actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a MINEA QUIMICA, S.L..

 

MINEA QUIMICA, S.L. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

 

MINEA QUIMICA, S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

 

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L’usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li  pogués correspondre.

Esta web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento.