(+34) 972 23 26 11 | minea@mineaquimica.com

  • Català
  • Español
  • English

Empresa

La innovació és la clau per la sostenibilitat.

Filosofia

Minea té clar el criteri que simplement és millor prevenir que curar. Creiem que la INNOVACIÓ és la clau per a la SOSTENIBILITAT.

La química és una ciència relativament recent que va començar a Europa fa 200 anys i que ha significat per a l’ésser humà una font de benestar i comoditat. Els detergents han suposat canvis revolucionaris per a la salut humana. L’ús habitual de sabons va afavorir la desaparició de malalties de la pell i el contagi, sobretot en els nens, per tot això Europa va passar de 100 milions d’habitants a tenir-ne 300 milions i a incrementar d’aquesta manera l’esperança mitjana de vida de 30 a 50 anys.

Durant dècades aquests processos s’han dut a terme sense tenir en compte la repercussió en el medi ambient, que en molts casos són molt contaminants.

Sobre la base del coneixement que només quan la quantitat i concentració de la substància química aconsegueix cert nivell provoca un efecte nociu , Minea treballa en el disseny de detergents i productes de neteja que facin la seva funció de manera òptima i amb la mínima toxicitat per a la salut humana i ambiental, per minimitzar l’impacte ambiental dels detergents:

  • Seleccionant exhaustivament la matèria primera que componen els nostres productes.
  • Reemplaçant certs ingredients per substituts més adequats, segons les seves propietats específiques i l’ús pretès del producte. Utilitzant matèries primeres renovables en la mesura del possible.
  • Utilitzant productes que siguin degradats fins a substàncies innòcues i/o que no persisteixin en l’ambient.
  • Utilitzant productes amb uns requeriments energètics que signifiquin mínim impacte ambiental i econòmic.

L’ideal de producte sostenible és dissenyar la formulació per a la neteja que s’hagi de fer, tenint en compte la classe de brutícia, el tipus d’aigua, les circumstàncies de treball , el tractament de residus, etc. Fabricant el producte a mida. Les nostres activitats estan encaminades a aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients i els nostres productes estan dissenyats per obtenir les millors prestacions en neteja i higiene, protegint la salut i la seguretat de les persones en cada etapa, de manera ecoeficient.

Historia

L’activitat es comença a desenvolupar a mitjan anys quaranta, en una petita nau adjunta a la masia anomenada mas del Pont Tort, domiciliada al carrer Pla, 24. Es fabricaven pastilles de sabó d’acord amb el que ens era permès segons la quota d’oli de pinyolada d’oliva, concedit i controlat pel govern estatal. Eren temps de moltes restriccions en tots els àmbits.

Però no va ser fins al 16 de setembre de 1949 que es constitueix oficialment en el mateix domicili:

En aquesta primera etapa només s’elaborava el sabó en pastilla i més endavant, sabons per a la bugada en escates, tal com apuntaven les necessitats del sector en aquella època. Aquí trobem el primer producte estrella: El 2 DE COPES.

En poc temps es comencen a desenvolupar algunes formulacions per a detergent en pols, ja que a mesura que avançaven les tecnologies en màquines de rentar roba, anaven desbancant els sabons en pastilla i escates.

MINEA QUÍMICA organitza el seu equip de vendes.

A principis de la dècada dels seixanta es va acabar de definir la construcció fiscal i jurídica de la nostra societat:

– Les primeres modificacions estatutàries.
– Els primers registres de marca: Minea, Ferronet.
– Les primeres ampliacions de la primitiva edificació.

L’empresa va desenvolupar àmpliament la seva gamma de sabons en pols , destinats a cobrir el mercat de bugaderia industrial. Enrere van quedar els primitius sabons en pastilla. Per al llançament d’aquests productes, Minea va incorporar un distintiu característic que acompanyarà aquesta etapa tan prolixa en investigació i servirà com a reclam comercial: una nina grotesca, que presenta i acompanya amb la seva figura les famoses pólvores màgiques Minea, de segona generació.

Es va potenciar i tecnificar la gamma de detergents líquids, especialment per a la indústria tèxtil, tintoreries, usos institucionals, etc.

Minea es va engrandir amb l’objectiu primordial de diversificar i competir. Ens equipem amb una planta d’etoxilació, de tecnologia punta per a l’època i de les primeres en l’àmbit estatal, per a l’elaboració de dues gammes bàsiques de productes, i ens introduïm en el camp de la primitiva Química Fina:

– Elaboració de detergents sintètics.
– Fabricació de matèries primeres (tensioactius) per subministrar a altres empreses.

Aquesta planta constava de diversos reactors químics alimentats mitjançant cisternes d’òxid d’etilè a partir dels quals obteníem tensioactius. Durant un període de temps Minea Química va subministrar algunes d’aquestes matèries primeres a altres fabricants del sector.

Paral·lelament, Minea es posiciona com a producte estrella dins del sector nàutic amb el Minea Ferronet: un producte eliminador d’òxid d’eficàcia difícil de superar.

A conseqüència de la competència amb multinacionals i de l’avenç tecnològic, Minea va avançar més en el procés de diversificació de la seva cartera de productes, i supera l’etapa de fabricació dels etoxilats i sulfonats. Aquests productes requerien una especialització i recerca tècnica constant realment important, també calien uns recursos financers de què Minea no disposava en aquells moments, es tractava de tecnologia punta, i es va optar per desenvolupar diverses línies de productes destinats a sectors com ara:

– Sector naval: gamma nàutica de la qual destaca el Minea Ferronet.
– Bugaderia i tintoreria: detergents líquids.
– Sector industrial: la pasta de mans i la seva evolució: gel mecànic.

L’experiència adquirida en l’etapa anterior seria determinant per començar a barrejar les matèries primeres adequades i en les proporcions justes: es van obtenir productes que es van diferenciar clarament dels de la competència.

A la dècada dels noranta, Minea es va dotar d’un equip de químics i va configurar el que serà el seu Departament de Recerca i Desenvolupament, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement dels nostres productes i de millorar-ne les formulacions i aplicacions en diferents àmbits industrials.

Disposar de productes cada vegada més ecològics. Les idees eren:

– No contaminar més del que és imprescindible.
– Cercar la màxima concentració dels productes.
– Evitar el consum d’envasos i bidons de plàstic.
– Superar les matèries actives més perjudicials.

En definitiva, durant aquesta dècada Minea es va conscienciar de la importància que té el respecte per l’entorn natural. La gran aportació de Minea va ser a través del Sistema CM.

SISTEMA CM – PRODUCTES CONCENTRATS: Amb el Venturi Dosificador, podíem barrejar una formulació química concentrada amb l’aigua, cosa que ens va portar a obtenir un producte de formulació senzilla però de principis ja ecològics: no incorporar al producte de neteja final més matèria activa que la que realment es necessita en cada circumstància. La seva aplicació en aquesta primera etapa serà per al sector de l’hostaleria.

Amb el nou mil·lenni va arribar la segona generació del Sistema CM, el Sistema CM-2.

Aviat quedaran superades les primeres aplicacions del Sistema CM, les seves limitacions van quedar patents, la impossibilitat de formular per a la indústria pel fet de poder barrejar únicament una formulació per concentrada que fos, limitava el camp d’aplicació i els productes que es podien arribar a obtenir eren de formulacions senzilles i bastant bàsiques. Les demandes dels diversos sectors industrials requereixen productes de neteja de formulacions més complexes, en què intervenen diverses matèries actives diferents. Per aconseguir penetrar en aquests mercats, Minea Química investiga per superar les limitacions de l’aplicació en el mercat del Sistema CM.

Tot això es va incorporar en el nostre Sistema CM de segona generació: Sistema CM-2. Aquest sistema permet barrejar diferents formulacions concentrades per obtenir un producte final tan complex com es desitgi.

Les aplicacions d’aquesta substancial millora es van multiplicar:

– Indústria de l’alimentació: els escumants alcalins o àcids troben la seva aplicació de forma idònia en la indústria càrnia.
– Indústria de l’automoció: desgreixatge de peces en la indústria del component.
– Indústria gràfica: neteja de tintes en maquinària especialitzada.

Mentre el SISTEMA CM-2 s’anava guanyant la confiança dels clients i s’incorporava paulatinament a grans empreses, s’obre de nou una etapa important per a MINEA en investigació i desenvolupament en tots els àmbits:

– Millora continua del SISTEMA CM-2: s’estableixen las bases del que serà el futuro Sistema CM. Més automatització i més personalització per a que amb una mateixa màquina es puguin obtenir varis productes.
– S’elaboren una nova gamma de lineals d’elevada qualitat per a un dels sectors amb més presència de MINEA: el sector nàutico.
– Petites millores en les formulacions: L’aparició al mercat de nous tensioactius i dissolvents ecològics permet a MINEA modificar exitosament alguns dels seus productes per fer-los, fins i tot, més eficaços i alhora respectuosos al 100% amb el medi ambient.

A principis de la dècada, per dimensió justa de l’empresa, per experiència acumulada i per uns productes ben definits i d’eficàcia contrastada, la posició de MINEA en el nostre àmbit de mercat és fort. Comença la gran crisi espanyola i la nostra més ferma convicció és una: créixer.

Esta web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento.