(+34) 972 23 26 11 | minea@mineaquimica.com

  • Català
  • Español
  • English

Sistema CM-2

Què es?

Minea Sistema CM-2 és un sistema de gestió de matèries primeres i formulacions concentrades per optimitzar econòmicament i eficaçment el consum de productes químics destinats a la neteja industrial.

El sistema permet barrejar fàcilment l’aigua i diferents matèries primeres o formulacions concentrades líquides, de manera instantània, homogènia i controlada.

Aquesta versatilitat ens permet adequar la composició de les formulacions per adaptar-la específicament a cada tipus de neteja, tenint en compte totes les circumstàncies de la seva aplicació.

Amb el sistema CM-2, la nostra experiència i el nostre qualificat equip tècnic, s’aconsegueix millorar el producte per fer-lo a mida de les seves necessitats i al millor preu.

Funcionament

El sistema consisteix a incorporar l’última matèria primera que necessita la formulació: l’aigua. Aquesta pot suposar el 70%, la resta és la matèria per configurar un producte de neteja adequat.

Aprofitant l’aigua de les seves instal·lacions, amb el Sistema CM-2 aconseguirà un gran estalvi en costos de transport i altres manipulacions.

Els concentrats consten de diferents matèries primeres que es barregen en una concentració proporcionada per atendre les necessitats tant de condicionament de l’ aigua (duresa, nivells de ferro, etc.), com de neteja, i s’adapten a les particularitats del cas.

Atès que la concentració química del producte obtingut pot estar entre un 10% i un 30% de matèria activa, el cost del producte a utilitzar es redueix sensiblement, ja que incorporar aigua al producte final és irrellevant.

Avantatges del Sistema CM-2

Estalvi econòmic

Per a una mateixa aplicació amb el Sistema CM-2 s’aconsegueixen avantatges econòmiques a partir del 30% respecte a productes estàndards. L’aigua, referida a costos de producte, té una repercussió insignificant, tot i que representa la major part de la formulació final, per tant, el preu del producte amb aquest sistema, comparant-lo amb el del producte convencional es troba una diferència molt considerable.

Eco sostenibilitat

Podem afirmar que el Sistema CM-2 és el sistema més sostenible per a l’obtenció de productes de neteja a escala comercial. L’estalvi d’aigua redueix els costos de fabricació, transport, manipulació i espai.

Formular un producte a mida del client permet evitar els excessos de matèries primeres que componen les formulacions, adaptar el producte a les necessitats del client, aprofitar al màxim el percentatge de cada component i les seves sinergies, i evitar llençar innecessàriament a la naturalesa productes químics que no han estat aprofitats.

Usos

Són diversos els sectors que es poden aprofitar d’aquest sistema. En general està especialment indicat per a empreses que requereixen grans consums de productes de neteja en base aquosa, com ara empreses del sector de l’automoció, manipulació del ferro, impressió o del sector agroalimentari. Si dubte de si la seva empresa es podria beneficiar o no d’aquest sistema, no dubti en contactar amb nosaltres.

Aplicacions

L’estació de Minea Química disposa del certificat CE, donant compliment a les exigències i requisits de les directives comunitàries que l’afecten.

El reconeixement per part del Registre de la Propietat Industrial del nostre model d’utilitat avala la millora de la nostra patent. La conseqüència més important és l’exclusivitat de què gaudeix Minea per implantar aquesta estació en la indústria.

MINEA QUIMICA S.L.
Polígon Industrial Mas Xirgu
Can Pau Birol, 1
Tel. 972 23 26 11
17005 – GIRONA
NOMBRE: Multiventuri dosificador
AÑO FABRICACIÓN: 2007
MODELO: CM-2 Sistema de seguridad
NUM SERIE: 07-00020
POTENCIA: 15W
TENSIÓN: 230V

Œ

El Sistema CM-2 Automàtic amb Sistema de Seguretat està preparat per a la incorporació de cabalímetres de tipus ultrasònic per a la regulació i les comprovacions regulars, o també permanents per a un control continu.

Permet controlar el consum, registrant i acumulant a una memòria interna tots els kilograms que es produeixen, cosa que permet prefixar els cicles.

Incorpora:

  • Polsador de posada en marxa, amb parada automàtica per al cicle establert.
  • Polsador de parada, per si cal aturar abans d’acabar el cicle, però memoritzant el temps que falta per completar.

Qualsevol incidència que repercutís en la correcta dosificació dels concentrats, automàticament deté el sistema i emet un senyal acústic i visual en pantalla.

Esta web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento.